Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde del Litoral

El pasado 11 de noviembre fuimos invitadas, entre otros técnicos y regidores municipales, a la presentación de los objetivos y propuestas del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) por la Conselleria de Vivienda Obras Públicas y Vertebración del Territorio.

1

La primera maniobra que denota el serio interés por el mantenimiento, la mejora y regeneración de la costa valenciana fue anunciada por la Consellera Mª José Salvador Rubert. Se trata del próximo establecimiento de una moratoria de un año para la aprobación del planeamiento urbanístico de los municipios costeros. Tiene por objeto esperar a que el PATIVEL esté en marcha para lograr una ordenación municipal coherente con los intereses y los valores ambientales, paisajísticos y culturales de la costa de la Comunitat, en la que los municipios se rijan por una propuesta de ordenación territorial realizada a partir de una evaluación ambiental y territorial a mayor escala.

Josep Lluís Ferrando Calatayud, director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, señaló que en la franja litoral se localizan gran cantidad de espacios con valor ambiental pero que, al mismo tiempo, era un lugar con elevada presión social y económica, por lo cual era necesario dotar de protagonismo a la Infraestructura Verde en esta franja costera y potenciar su continuidad a través de los espacios de alto valor desde el interior de la Comunitat.

El plan, apoyándose en la participación, no sólo será un instrumento de protección, sino que también planteará acciones de dinamización. Su contenido estará formado por tres bloques: un análisis de la situación actual, los objetivos a alcanzar, y una parte de propuestas y normativa.

Como objetivos se plantean: preservar la infraestructura verde, armonizar el régimen jurídico del suelo protegido, preservar la conectividad ecológica y funcional, evitar conurbaciones no deseadas y corregir disfuncionalidades del planeamiento.

Como propuestas se plantean: establecer categorías de protección y un régimen de usos; programas de actuaciones en áreas prioritarias (regeneración del patrimonio natural y cultural, la mejora de entornos urbanos, y la regeneración de espacios públicos); y catalogar las tipologías de playas naturales y urbanas. En este sentido, los proyectos en áreas prioritarias podrán ser abordados mediante fondos FEDER, y el suelo urbanizable sin programa será objeto de proyectos de regeneración. Asimismo se incorporará un catálogo de playas.

2

Como metodología y tramitación, se seguirá el procedimiento de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica ordinaria, analizando tres alternativas: la alternativa 0 (mantener el planteamiento de urbanización actual), la propuesta del PATIVEL, y una desclasificación de gran envergadura. A partir de ahí se realizará un diseño de la Infraestructura Verde del Litoral, que será un diseño proactivo del territorio. El siguiente paso será cruzar esta propuesta con el planeamiento vigente detectando posibles conflictos. Se elaborarán fichas y plano de ordenación de cada área, estableciendo finalmente una normativa de obligado cumplimiento.

DSC_1505

DSC_1507

Lluïsa Cerveró Tatay

El 16 de noviembre se publica en el DOCV la RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2015, de la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se inicia el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana y se suspende, por el plazo de un año desde la fecha de la presente resolución, la aprobación de nuevos programas de actuación en los suelos clasificados como urbanizables en el ámbito de 500 metros de la franja del litoral definidos en el borrador de plan y el documento inicial estratégico del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana.

(http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/16/pdf/2015_9224.pdf)

A raíz de dicha jornada, reflexionando sobre el litoral y la ocupación turística del suelo, recordamos un par de artículos de Rosa Barba que desde TALP os recomendamos encarecidamente: “Los nuevos Lugares en el territorio. Los espacios del turismo” y “El proyecto del lugar” (http://www.geometriadigital.com/articulos/17/2)

Aquí os dejamos los enlaces para descargar la presentación y el borrador del Plan.

Presentación

Borrador

 

Concurs Ares del Maestre

Ares del Maestrat

ESCLETXA_A1_low resolution

La força del paisatge…

El poble s’arrela fortament a una topografi a escarpada i la presència d’enormes roques i bancals de pedra seca confi guren la resta del paisatge fi ns on ens  arriba la mirada. Una pàtina del color de la terra pinta pedres, cases i bancals, deixant tan sols que destaquen les teulades i potser alguns arbres.

Les formes es perceben gràcies a les ombres dels diferents volums, als plecs de la topografia, a les esquerdes de les roques, als forats entre les pedres dels bancals…

L’expressivitat d’eixos elements naturals i els murs de pedra, domesticant una topografia tan complexa, han estat l’origen de la nostra inspiració.

El poble i el castell

El castell que un dia sigué l’origen de la població d’Ares, ocupant un punt strategic de l’entorn natural, s’ha anat desdibuixant amb el temps, difuminant-se i tornant a la seua condició natural. El lligam que mantenia units eixe element patrimonial i el casc urbà fa anys que s’ha perdut, perdent aquell la seua condició de plaça urbana.

Estratègia d’actuació

foto1

Apostem per una intervenció que cohesione el tractament urbanístic de manera global. Ens adaptem a les condicions de l’entorn i, quan sembla que el pas del temps ha esborrat la nitidesa dels límits i de les fites, fem una incisió travessant la pell d’eixe indret i assenyalem una manera de recórrer-lo.

Experimentem les possibilitats d’un nou estrat que ens aproxima a la terra i a les restes del castell. Lluny de la transgressió, aquesta fissura vora la roca i prop de les ruïnes del Castell protegeix el monument evitant que es trepitge arreu.

En els carrers tan sols s’aporta mobiliari urbà per separar i organitzar els trànsits.

Prop del castell i la penya existeix un joc de plans verticals i horitzontals. Els plans verticals són més rígids i immutables (la penya, la roca, els bancals fets de pedra, les façanes de cases, etc.) però els horitzontals són més tous i permeables, com el sòl nu de l’entorn del castell, i és allí on ens adonem que el terreny ens permetrà expressar-nos.

ares3

Un element ceràmic dóna identitat a la intervenció, i posa de relleu la seua continuïtat. Aquest element acompanya el nostre moviment pel poble; apareix sobre el paviment puntualment, desapareix quan no cal, s’insinua de nou prop d’una cantonada, dibuixa una línia i, de nou, s’amaga… Quan el projecte es converteix en escletxa la peça ceràmica resol la contenció de les terres i es dibuixen tan sols línies d’ombra i contrast. La peça dissenyada s’inspira en el lloc: té la densitat i l’aparença del material petri que s’ha usat tradicionalment en l’Alt Maestrat i té el cromatisme i la porositat de la terra.

L’actuació es fa amb cura, perseguint rastres, convidant a caminar pel camí més senzill, però a la resta de l’espai no actuem. Tan sols cerquem una manera discreta d’intervindre en el lloc sense imposar-nos, perquè allò valuós ja es troba allí i només cal subratllar-ho.

De fet, la intervenció no és appreciable en la distància: la imatge del poble i el seu entorn romanen invariables. Però quan ens aproximem, quan canviem d’escala, el projecte es fa visible de manera gradual: primer només podem percebre un espai públic més endreçat, i poc a poc, en un recorregut pròxim, lent, I amb una mirada atenta, la intervenció va adquirint més presència sense deixar mai de ser sensible i acurada. La proposta no intenta sobreeixir en l’entorn, però sí implicar els qui la recorren i compartir el goig de contemplar el paisatge.

La proposta es va realitzar conjuntament per:

Rosa Pardo i Marín, d’Estudi TALP

Gemma Surinyach

Pepe Ribera LinkedIn

Pau Ginés Web Pau Ginés